top of page

Persoonlijke groei

JE LEVENSLIJN

 • Heb je het gevoel, dat je niet het leven leidt, dat je zou willen leiden ?

 • Heb je vage klachten, onduidelijke gevoelens,

       die er op wijzen dat je niet lekker in je vel zit ?

 • Krijg je duidelijke signalen ?

20190504_144356.jpg
IMG_9170.jpg

FUNDAMENT

Binnen elk consult maak ik gebruik van diverse principes, die ik mij eigen heb gemaakt: 

 • Wet van de aantrekkingskracht

 • (Zelf)reflectie, synchroniciteit en projectie vanuit de directe leefomgeving

 • Helderziende - / helderhorende waarneming  (mediumschap) / remote viewing

 • Heilige geometrie

 • Water als informatiedrager

 • Affirmaties

Deze principes worden verder toegelicht op andere pagina's binnen deze website.

Life Coaching voor Persoonlijke groei

Momenten van Verwondering werkt met onderstaande middelen op het gebied van persoonlijke groei in de vorm van 'Life Coaching'

 • Consult aan huis

 • Wandelconsult

 • Schriftelijk consult

 • Consult op afstand

 • Telefonisch consult

 

Consult aan huis en wandelconsult

Tijd voor een consult aan huis of een wandelconsult. Bij deze consulten hebben we een gesprek en stem ik mijn antennes af op het signaleren van verstoringen in je energieveld en in het energieveld van je woning en je directe leefomgeving. Tijdens wandelconsulten wordt er over allerlei zaken gesproken, waarin ik de dieperliggende oorzaak van de te bespreken situatie probeer te achterhalen.

Een consult of wandelconsult duurt gemiddeld anderhalf uur. Een normaal consult is standaard bij je thuis. Voor een wandelconsult vertrekken we vanaf een nader af te spreken locatie.

Schriftelijk consult

Naast een consult aan huis of een wandelconsult op locatie maak ik op aanvraag ook schriftelijke consulten, bijvoorbeeld in de vorm van een galactische signatuur (Maya-Astrologie) of bijvoorbeeld een verslag van mijn afstemming als ondersteuning van een project.

Consult op afstand

Binnen een consult op afstand maak ik gebruik van het zgn. Remote Sensing, het invoelen op afstand.

Voorbeelden: opsporing van een vermist dier, invoelen in organisaties, invoelen in projecten, invoelen in bedrijfsculturen, invoelen in namen en straatnamen, invoelen in woningen en evt. aankoop - en verkoop.

Verdere verdiepende uitleg hierover vind je hier.

Telefonisch consult

Een telefonisch consult houdt in: het stellen van vragen naar aanleiding van je klachten. Dit kunnen klachten van diverse aard zijn. Ik bied je in het gesprek mogelijke oplossingen en eventuele tools aan, om je levensweg met goede moed te vervolgen. Tijdens dit gesprek graven we samen dieper naar oude patronen, die zich in jouw leven aandienen en we zoeken daar een passende kern-oplossing voor.

Doorgaans ben ik op maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9 en 21 uur op het telefoonnummer onderaan de webpagina.

Veranderproces

Tijdens alle consulten komen we met mijn kennis en ervaring tot de kernoorzaak van je problematiek en kunnen we van daaruit tot een voor jou vruchtbare oplossing komen. Er komt de eerste keer praktisch altijd voldoende informatie vrij, op basis waarvan ik tot een richtinggevend advies kan komen, om je veranderproces in gang te zetten.

Standaard hebben we binnen een week na een consult contact per e-mail, om te kijken hoe het met je gaat en om jouw eventuele vragen of opmerkingen te beantwoorden.

 

bottom of page