top of page

Betalingsvoorwaarden

Facturering en betaling

 

 • U ontvangt de factuur voor geleverde diensten of producten per e-mail, tenzij anders afgesproken.

 • U betaalt de factuur bij voorkeur direct, maar in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum.

 • Als u niet binnen 14 dagen betaalt, krijgt u een 1e herinnering per e-mail.

 • Als u dan weer niet binnen 14 dagen betaalt, krijgt u een volgende herinnering. Etc.

 • Voor elke herinnering, na de eerste, wordt het factuurbedrag verhoogd met €25,- wegens extra administratiekosten.

Verhindering en verzetten van afspraken

 

 • Als u verhinderd bent voor een afspraak, kunt u deze afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten.

 • Afzeggen of de afspraak verzetten, doet u per e-mail, telefonisch of via what’s-app. 

 • Als u later afzegt, of niet komt, wordt de voor u gereserveerde tijd, conform het tarief, in rekening gebracht.

 • Als er sprake is van aantoonbare overmacht, wordt slechts 50% in rekening gebracht, wanneer u binnen de 24 uur voor aanvang van het consult annuleert.

Facturering en betaling van een reis of evenement

 

 • Als u zich aanmeldt voor een reis of evenement georganiseerd door Momenten van Verwondering, ontvangt u, nadat de periode van 14 dagen bedenktijd verstreken is, een factuur voor de aanbetaling.

 • Ruim voor de aanvang ontvangt u een tweede factuur voor het resterende bedrag van de reis of evenement.

Annulering van een reis of evenement

 

Bij annulering van deelname aan een reis of evenement gelden, ná  het overmaken van de 'factuur van aanbetaling' en dus minimaal 14 dagen na de bedenktijd voor het aanmelden, de volgende regels:

Als u uw deelname, door andere redenen dan overmacht annuleert, bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • ná de eerste maar nog vóór de tweede factuurdatum: 35% van het bedrag van de aanbetaling. Dit i.v.m. allerlei internationale – en administratieve handelingen.

 • ná de tweede factuurdatum: 75% van de totale som van de reis of het evenement

 • ná de tweede factuurdatum, maar binnen 8 dagen voor aanvang: 100% van de totale som

 • ná de betaling van een toeslag voor een eenpersoonskamer: 100% van de totale toeslag, omdat dat voor mijzelf ook onomkeerbaar is.

 • Wanneer u de factuur van aanbetaling voldoet, gaat u automatisch akkoord met bovenstaande informatie. Een link naar deze informatie vindt u zowel op de factuur van aanbetaling als op de restantfactuur.

 • Het bedrag voor een 11-daagse Engelandreis in April/Mei 2023 of in Juli 2023 is momenteel €1795,00. De aanbetaling hiervoor is €295,00.

 • Beide facturen worden via e-mail via het boekhoudprogramma aan u verstuurd.

Annuleringskosten wegens overmacht:

 

 • Wanneer u een Engelandreis annuleert wegens overmacht en de aanbetaling of de totale som al voldaan hebt, wordt uw betaling aan u geretourneerd na aftrek van de annuleringskosten. Daarom is het slim om een annuleringsverzekering te hebben.

 • Indien u bij uw annulering vóór de 2e factuurdatum (restantfactuur) zelf zorgt voor een vervangende deelnemer, die de aanbetaling gedaan heeft, worden uw annuleringskosten beperkt tot 25% van het totaalbedrag op de ‘factuur van aanbetaling’.

 • Indien u bij annulering ná de 2e factuurdatum, dus na de betaling van de restantfactuur zelf zorgt voor een vervangende deelnemer, die de hele reissom betaald heeft, worden uw annuleringskosten beperkt tot 15% van de totale reissom. De punten in dit vak ‘Terugbetaling en vervanging’ gelden enkel wanneer u uw reis annuleert wegens overmacht. Een voorbeeld van overmacht is een plotseling in gezondheid achteruit gaand familielid of iemand uit uw vriendenkring, waarbij een ruime kans bestaat, dat deze persoon zal gaan overlijden of veel extra zorg van u zal gaan nodig hebben tijdens uw deelname aan de Engelandreis.

Let op:

Wanneer er sprake is van overmacht mijner zijds, bijvoorbeeld door op het moment van aanvang van de reis geldende covid-19 regels, welke zouden belemmeren om onze reis te ondernemen, ontvangt u van Momenten van Verwondering tenminste 50% terug storting in de vorm van een cadeaubon aan u van het reeds door u betaalde totaalbedrag.

Deze cadeaubon is geldig t/m 1 jaar en 1 maand (13 maanden) na afloop van de laatste Engelandreis van 2023.

Het bedrag van deze eventuele terug stortingen zijn gebaseerd op wat Momenten van Verwondering / Erik Verkuijlen kan terug verwachten van zijn opdrachtnemers in Engeland, zoals van de betreffende herbergen en van andere vooruit betaalde opdrachtnemers.

Ook daarom is in deze tijd van leven een reis – en annuleringsverzekering aan te bevelen.

Annuleringsverzekering

 

Om in geval van overmacht een extra financiële teleurstelling te voorkomen adviseren wij u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Reisdocumenten en reisverzekering

 

 • Wanneer u niet kunt deelnemen aan een reis, omdat u niet over de juiste reisdocumenten beschikt, geldt dat niet als overmacht.

 • Wij adviseren alle deelnemers een reisverzekering af te sluiten.

 • Een geldig paspoort is op reizen naar het Verenigd Koninkrijk verplicht.

Wijzigingen voorbehouden

 

Bij wijziging geldt de regeling, zoals die op de website stond op het moment dat u een afspraak maakte, een reis of evenement boekte.

Een verwijzing naar de informatie op deze pagina ‘Betalingsvoorwaarden’, vind je via een 'note' of ‘link’ op zowel de ‘factuur van aanbetaling’ als op de restantfactuur voor de Engelandreizen.

Herhaling:

Wanneer u na veertien dagen bedenktijd en/of de aanbetaling voldoet voor deelname aan een van de Engelandreizen, verplicht u zich tot het akkoord gaan met de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden, welke betrekking hebben op de Engelandreizen, zoals op deze website beschreven staat.

bottom of page