Betalingsvoorwaarden

Facturering en betaling

 

 • U ontvangt de factuur voor geleverde diensten of producten per e-mail, tenzij anders afgesproken.

 • U betaalt de factuur bij voorkeur direct, maar in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum.

 • Als u niet binnen 14 dagen betaalt, krijgt u een 1e herinnering per e-mail.

 • Als u dan weer niet binnen 14 dagen betaalt, krijgt u een volgende herinnering. Etc.

 • Voor elke herinnering, na de eerste, wordt het factuurbedrag verhoogd met €25,- wegens extra administratiekosten.

Verhindering en verzetten van afspraken

 

 • Als u verhinderd bent voor een afspraak, kunt u deze afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten.

 • Afzeggen of de afspraak verzetten, doet u per e-mail, telefonisch of via what’s-app. 

 • Als u later afzegt, of niet komt, wordt de voor u gereserveerde tijd, conform het tarief, in rekening gebracht.

 • Als er sprake is van aantoonbare overmacht, wordt slechts 50% in rekening gebracht, wanneer u binnen de 24 uur voor aanvang van het consult annuleert.

Facturering en betaling van een reis of evenement

 

 • Als u zich aanmeldt voor een reis of evenement georganiseerd door Momenten van Verwondering, ontvangt u, nadat de periode van 14 dagen bedenktijd verstreken is, een factuur voor de aanbetaling.

 • Ruim voor de aanvang ontvangt u een tweede factuur voor het resterende bedrag van de reis of evenement.

Annulering van een reis of evenement

 

Bij annulering van deelname aan een reis of evenement gelden, ná de bedenktijd van 14 dagen, de volgende regels:

Als u uw deelname annuleert, bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • ná de eerste maar nog vóór de tweede factuurdatum: 15% van het bedrag van de aanbetaling

 • ná de tweede factuurdatum: 75% van de totale som van de reis of het evenement

 • ná de tweede factuurdatum, maar binnen 8 dagen voor aanvang: 100% van de totale som

 • ná de betaling van een toeslag voor een eenpersoonskamer: 100% van de totale toeslag

Terugbetaling en vervanging  

 

 • Wanneer de aanbetaling of de totale som al voldaan is, wordt uw betaling geretourneerd na aftrek van de annuleringskosten.

 • Indien u bij uw annulering voor de 2e factuurdatum zelf zorgt voor een vervangende deelnemer, die de aanbetaling gedaan heeft, worden uw annuleringskosten beperkt tot 5% van de aanbetaling.

 • Indien u bij annulering ná de 2e factuurdatum zelf zorgt voor een vervangende deelnemer, die de hele reissom betaald heeft, worden uw annuleringskosten beperkt tot 15% van de totale reissom.

Annuleringsverzekering

 

Om in geval van overmacht een extra financiële teleurstelling te voorkomen adviseren wij u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Reisdocumenten en reisverzekering

 

 • Wanneer u niet kunt deelnemen aan een reis, omdat u niet over de juiste reisdocumenten beschikt, geldt dat niet als overmacht.

 • Wij adviseren alle deelnemers een reisverzekering af te sluiten.

Wijzigingen voorbehouden

 

Bij wijziging geldt de regeling zoals die op de website stond op het moment dat u een afspraak maakte, een reis of evenement boekte.

Een verwijzing naar de informatie op deze pagina, vind je via een 'note' op elke factuur.