top of page

Labyrint Beleving

Aanvullende informatie

Het maken van een labyrint staat gelijk aan het scheppen van een Heilige plek. Het bewust lopen van een labyrint kan een verwante ervaring bij je te weeg brengen. Wanneer je een labyrint loopt, geef je het kracht en betekenis. Hoe vaker een labyrint wordt gelopen, hoe krachtiger het als symbool van transformatie functioneert. Dit wordt ondersteund door de heilige geometrie, waaruit dit labyrint van Chartres bestaat.

Enige tijd geleden maakte ik dit ‘labyrint van Chartres’ op het schoolplein van antroposofische basisschool ‘De Zevenster’ te Uden. Mijn wens is om in de eerste plaats kinderen bewust te maken van het gevoel van het creëren van heilige sferen binnen ons 3D concept van tijd en ruimte. Dat wij hierin als mensen een keuze hebben en ermee kunnen werken.

Tijdens het lopen van dit labyrint op basisschool ‘De Zevenster’ gaf ik alle kinderen een kristalletje mee. Een kristal bevat de mogelijkheid om informatie op te slaan. Een kristal is net als zand en water een informatiedrager. De kinderen mochten een wens in gedachten nemen en deze projecteren op het kristalletje, wat ze tijdens de wandeling in het labyrint zorgzaam met zich meedroegen.

Mijn intentie was, dat de wensen van de kinderen via het kristalletje in het hart, de roos van het labyrint werden bekrachtigd. Na afloop mochten zij het kristalletje in water gooien, zodat het water hun wensen over de hele wereld zou helpen verspreiden.

De mogelijkheid bestaat om kristallen of stenen te ‘lezen’ / scannen. Dit kan plaatsvinden via aanraking met het voorhoofd-chakra, ook wel derde oog genaamd.

Informatie uit de kristallenmatrix wordt opgeslagen in het (collectieve) onderbewuste van de mens. Eerder deed ik dit onder de oude tempel van Salomon in het hart van Jeruzalem tijdens een non-profit-missie met het labyrint van Chartres, waarna ik spontaan de taal ‘Aramees’ begon te spreken, zonder dat ik wist wat ik zei. Aramees was de taal die Jezus van Nazareth sprak, zo’n 2000 jaar geleden in dat gebied.

Een labyrint is heel wat anders dan een doolhof. Een doolhof is bedoeld om de linker hersenhelft (yang) scherp te laten functioneren. Bij een doolhof is de trigger om de juiste paden naar binnen en naar buiten te vinden met behulp van uw logica en analytisch vermogen.

Een labyrint heeft slechts één pad;

  • De weg naar binnen is ook de weg naar buiten.

  • De weg van het leven.

  • Dit pad loopt u in uw eigen tempo.

  • Inhalen mag.

Voordat we het labyrint binnen stappen, nemen we een intentie of wens in gedachten. Gedurende de wandeling, versterken we onze wens in gedachten. Wensen omvatten vaak aspecten van vrede, liefde, harmonie, genezing, dankbaarheid of ware vergeving.

Het lopen van een labyrint opent harten en zorgt voor doorstroming. Het transformeert uw angsten naar liefde. Vraag Engelenkrachten om hulp en het resultaat komt vaak sneller dan u denkt.

 

Het labyrint is energetisch multidimensionaal. Dit betekent, dat de kracht van de lichtdeeltjes, die uitgezonden worden vanuit het bloem-vormige centrum ook buiten de 3e dimensie van de door ons als normaal geaccepteerde tijd en ruimte doorwerkt.

Een persoon die het labyrint loopt wordt aangespoord om op hoger niveau nieuwe verbindingen met het eigen bewustzijn aan te leggen. Dit gebeurt onbewust. Het voedt de persoon en maakt hem sterker.

Tijdens het lopen zijn er twee belangrijke effecten: ten eerste komt er een sterke verbinding met de aarde op gang en ten tweede wordt de rechter hersenhelft (yin) geactiveerd.

Dit deel verwerkt holografische en heilige geometrische vormen.

Heilige geometrie is een universele taal, bestaand uit symbolen. Deze taal communiceert directe en doeltreffende informatie, op diverse niveaus zoals op het DNA niveau.

bottom of page