top of page

Bewustzijn van Water

Ter informatie:

Water is net zoals een kristal een informatiedrager.

Water reageert op veranderingen in ons collectieve – en individuele bewustzijn. De Japanse wetenschapper en onderzoeker Masaru Emoto, geboren 02-07-1943 en overleden 17-10-2014, vroor watermonsters in, die van tevoren waren blootgesteld aan negatieve – of positieve woorden, gedachten, emoties en verschillende soorten muziek.

 

Daarna maakte hij foto’s van de waterkristallen en stelde vast, dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfect gevormde ijskristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen.

 

Aangezien de natuur, de wereld om ons heen en wijzelf voor meer dan 70% uit water bestaan, hebben we met deze eigenschap van water de sleutel in handen, om grote veranderingen in onszelf te bewerkstelligen, zowel op persoonlijk vlak als op collectief - en mondiaal niveau.

Door water positief te beïnvloeden, hebben we de sleutel in handen voor het genezen van onszelf en de aarde.

Deze kennis pas ik tijdens consulten aan huis actief toe.

Bron: Masaru Emoto, Boek: ‘Water weet het antwoord’.      ISBN 978-90-202-8370-9

bottom of page