Praktijkvoorbeelden 1 & 2

Praktijkvoorbeeld 1:

Waarneming in opdracht van een agrarisch bedrijf

Ik word gebeld door een agrarisch bedrijf; de boerin vraagt mij om het bedrijf door te meten op invloeden, die ervoor zorgen dat de koeien minder – en kwalitatief slechtere melk geven, dan ze zouden horen te doen. 

Tijdens het telefoongesprek, zie ik in een flits helder aan de binnenkant van mijn ogen, een beeld gevormd worden van een koe, die met een sensor om haar hals voor een voerbak staat, waar door een automatisch programma voer in wordt gestort.

Het voer wat ik helderziend (meteen tijdens het eerste telefoongesprek) zie, zit vol met zwarte spikkels. Ik vertel de boerin wat ik zie. Men gaat niet direct akkoord met mijn bevindingen en ik word gevraagd, om af te reizen naar de Duitse Vulkaan-Eifel, waar het bedrijf is gelegen. Binnen het bedrijf zijn er meerdere punten, die om aandacht vragen. Ik geef advies en een aantal zaken worden aangepast.

Om een lang verhaal kort te maken: Ik ben twee maal naar het bedrijf afgereisd om advies te geven en zaken door te meten op twee verschillende locaties in dit gebied.

De uiteindelijke uitkomst was: Het voer bleek na laboratoriumonderzoek besmet met een bepaalde stof, die er niet in thuis hoorde.  Het agrarisch bedrijf is overgestapt naar een andere voerleverancier. Het probleem was opgelost, de koeien gaven na enige tijd weer de normale hoeveelheid – en de normale, gewenste kwaliteit melk. 


Praktijkvoorbeeld 2:

Momenten van Verwondering werkt non-profit in het opsporen van vermiste (huis)dieren samen met stichting WIOA en voor Dierenambulance Brabant Noord-Oost.

Oproep vermissing:

Chihuahua vermist in Oss, April 2018. Gevonden door vrijwilligers door gegeven aanwijzingen van Momenten van Verwondering, na afstemming op de energiefrequentie van dit dier.

Op een zonnige dag in april j.l. word ik gebeld door een vrijwilliger van de stichting WIOA. Deze stichting spoort met groepen vrijwilligers vermiste honden op.

In afstemming op bovenstaand vermist hondje, zie ik helderziend een witte vechthond. Op google-afbeeldingen zoek ik dit ras op. Het blijkt een witte Stafford te zijn, die ik waargenomen heb. Nadat ik dit gegeven heb doorgegeven aan de stichting, komt er een tip binnen van een vrijwilliger, die een soortgelijke hond kent in Oss. Een groep vrijwilligers wordt naar de locatie gestuurd, waar deze witte Stafford vaak gezien wordt. Deze locatie is 2,7 km vanaf de eerste locatie van vermissing van de Chihuahua.

Uiteindelijk wordt in de nabije omgeving van het woonadres van de witte Stafford, de vermiste Chihuahua gevonden. Deze witte Stafford dient als ‘brug-figuur’ tijdens de opsporing. Ik heb deze, evenals de vermiste Chihuahua nooit in levende lijve gezien.

Dit betekent, dat we elkaar nodig hebben tijdens de opsporingsactiviteiten. Ik ben er trots op, dat ik hiervan onderdeel mag zijn.


klik hier voor contact 


© Momenten van Verwondering  2019